Uzņēmējdarbība, Preces, izejvielas, materiāli, Derīgie izrakteņi, Rūda - sludinājumi  Latvija