Uzņēmējdarbība, Preces, izejvielas, materiāli, Derīgie izrakteņi, Hidrominerālās izejvielas - sludinājumi  Latvija