Uzņēmējdarbība, Preces, izejvielas, materiāli, Derīgie izrakteņi - sludinājumi  Latvija