Uzņēmējdarbība, Preces, izejvielas, materiāli, Otrreizējās izejvielas - sludinājumi  Latvija