Uzņēmējdarbība, Preces, izejvielas, materiāli, Derīgie izrakteņi, Ķīmiskās kalnrūpniecības izejvielas - sludinājumi  Latvija