Pakalpojumi, Juridiskie pakalpojumi, Licencēšana, patentēšana, atļaujas - sludinājumi  Latvija