"Personāllietvedības un darba tiesisko attiecību praktiskā piemērošana, attiecīgo dokumentu noformēšana un to ietekme darba algas aprēķināšanai.

Pievienots: 29 aprīlis 2021, Numurs: 23063, Rīga
190€
Cena:
190€
"Personāllietvedības un darba tiesisko attiecību praktiskā piemērošana, attiecīgo dokumentu noformēšana un to ietekme darba algas aprēķināšanai. " (24 mācību stundas)
Kursa sākums: 2021. gada 17. jūnijā (tiešsaistē)

Visiem, kuri vēlas paaugstināt kvalifikāciju un pilnveidot zināšanas personāla lietvedībā un darba tiesisko attiecību jautājumos. Ieteicams uzņēmējiem, grāmatvežiem, kā arī jebkurai citai personai.
Kursa apguve nodrošinās pamatzināšanu apguvi personāla vadībā un darba tiesisko attiecību vadībā. Apgūsiet teoriju, kā arī mācīsieties to pieliet praktiski.

Kursu mērķis: palīdzēt vadītājiem, grāmatvežiem un visiem interesējošajām personām pareizi organizēt personāla lietvedību, praktiski piemērot darba likumu un lai pasargātu iestādi no soda naudām.

Mācību ilgums: 24 mācību stundas, 4 nodarbības
Nodarbības notiek: ceturtdienās, no plkst. 15:00 līdz 19:00
Norises vieta: tiešsaistes platformā Anymeeting

Kursos tiks apgūts:
1. Personāla atlase.
2. Kompetences personāla vadībā.
3. Personāla novērtēšana.
4. Talantu vadība, personāla attīstība.
5. Darba vide un labbūtība.
6. Darba tiesisko attiecību vadība.
7. Personāla lietvedība.

Lektore: Gundega Dambe – personāla vadības eksperte, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, RISEBA lektore, SIA "EiroVest" lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos, Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas programmas vadītāja un Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle

Dalības maksa: EUR 190.00 + PVN (21%) jāveic pirms kursu uzsākšanas

Vairāk informācija: eirovest.lv sadaļā "Kursi" un pa tālruni +371 20231396

Sludinājuma autors

Dalīties
23 apmeklējumi sludinājumi
1 no tiem šodien