"Aktuālākā satversmes tiesas un augstākās tiesas prakse nodokļu tiesību jautājumos. Nodokļu tiesību normu piemērošana un interpretācija. " 1

Pievienots: 9 septembris 2021, Numurs: 25426, Rīga
65€
Cena:
65€
"Aktuālākā satversmes tiesas un augstākās tiesas prakse nodokļu tiesību jautājumos. Nodokļu tiesību normu piemērošana un interpretācija. "

12. oktobrī vebinārs, no plkst. 11:00 līdz 13:30
Lektore: Jūlija Sauša - Mag. iur., SIA "Jūlijas Saušas juridiskais birojs" valdes priekšsēdētāja

Izskatīsim un analizēsim aktuālāko minēto tiesu praksi un judikatūru tiešo un netiešo nodokļu piemērošanas jautājumos ar īpašu akcentu uz nacionālo nodokļu jomu regulējošo normatīvo tiesību aktu piemērošanu. Īpašu uzmanību pievērsīsim nodokļu tiesību normu piemērošanai un interpretācijai atbilstoši labākajām praktiskajām un tiesību teorijas vadlīnijām.
Šī lekcija varētu ienest augstu pievienoto vērtību uzņēmumu grāmatvežu, in-house juristu, zvērinātu advokātu, auditorkompāniju un citu kolēģu darbībā, kuru profesionālo amata pienākumu izpildei ir nepieciešams būt informētiem par aktuālākajām tendencēm nacionālo nodokļu jomu regulējošo normatīvo tiesību aktu piemērošanā. Šajā vebinārā patīkams aspekts ir padziļināts ieskats nodokļu tiesību normas kristālskaidrā interpretācijā, proti, kā pareizi lasīt nodokļu tiesību normu un kā nonākt pie tās ratio legis jeb mērķa un jēgas.

Programmā:
1. Aktuālākā satversmes tiesas prakse nodokļu tiesību jautājumos
 Vēršanās satversmes tiesā iespējas un apsvērumi
 Satversmes tiesas ievērojamākie nolēmumi nodokļu tiesību jautājumos
 Atziņas satversmes tiesas ievērojamāko nolēmumu kontekstā nodokļu tiesību jomā un to praktiskā pielietojamība
 Satversmes tiesas nolēmumu saistošais raksturs
2. Aktuālākā augstākās tiesas prakse nodokļu tiesību jautājumos
 Augstākās tiesas loma nodokļu tiesvedībās
 Augstākās tiesas prakse tiešo nodokļu piemērošanas jomā
 Augstākās tiesas prakse un judikatūra netiešo nodokļu piemērošanas jomā
 Nolēmumu ceļvedis
3. Nodokļu tiesību normu piemērošana un interpretācija
 Nodokļu tiesību normas interpretācijas pamati
 Tiesību principu ievērošana nodokļu tiesībās
 Tiesību normu interpretācija un analoģija nodokļu tiesībās
 Tiesību normu piemērošanas aspekti (‘intra legem’, ‘praeter legem’, ‘extra legem un ‘contra legem’)
 Nodokļu tiesību normas retrospektivitāte un retroaktivitāte
 Starptautisko nodokļu tiesību normu piemērošana
 Eiropas savienības nodokļu tiesību normu piemērošana
 Atsevišķi aspekti tiešo un netiešo nodokļu piemērošanas jomā
 Eiropas savienības tiesa, eiropas komisija, satversmes tiesa, augstākā tiesa un augstāka iestāde, kā arī citas iestādes nodokļu tiesību jomā
4. Noslēgums un jautājumi

Dalības maksa:
EUR 65.00 + PVN (EUR 78.65 t. sk. PVN) - pastāvīgiem klientiem
EUR 69.00 + PVN (EUR 83.49 t. sk. PVN) - pārējiem klausītājiem

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010

Sludinājuma autors

Dalīties
24 apmeklējumi sludinājumi
1 no tiem šodien